Planescape - 13th Age

Session 3 "The Tower"

Sällskapet anländer till tornet med en skadad Taranor och en skärrad Billy Bröp (Bra Öken Ponny)

De träffar Tristan som för befäl över Tornvakten samt Gråfot som är anförare av Sandorderns trupper. De inkvarteras i det gamla fortet och förhörs om sina bravader i ödelandet samt om sina förehavanden i Tornstaden.

Alla får välbehövlig vila och kan pusta ut. I jakt på en ny trumma så utlöser Gorm ett vilt slagsmål på baren “The Cut Ear”.

Övrigt:

Alla går upp till Level 2 och får en Long Rest.

Comments

mikael_fra stone_arrack

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.