Planescape - 13th Age

Session 1 "To Sigil....and beyond!"

Sällskapet beger sig till gränsstaden Ecstasy som leder till Elysium med värdefulla varor. Där överfalls de oväntat av en stor mängd banditer och räddas i sista stund av Hav’run Thain, ledaren för the Planewalkers Guild.

Som tack för hjälpen åtar de sig att hjälpa en av Hav’runs vänner, Vlardyk Reis med något problem han tycks ha på en av sina expeditioner.

De tar vägen förbi Sigil där de träffar Korimira som arbetar för “The Rusty Blades”, ett legosoldatskompani. Korimira känner också Vlardyk och förser sällskapet med utrustning och information om herr Reis. För att underlätta resan antar de skepnaden av sändebud från kompaniet i syfte att sälja sina tjänster till den lokala milisen på den plats som Vlardyk undersöker.

En genväg till en lämplig portal i stadens mer ruffiga kvarter i the Hive Ward bjuder på en sammanstötning med det lokala gatugänget, the Mannequins. Deras ledare Hibiscus tröttnar snabbt på deras avfärdande manér och ämnar ta sällskapets värdesaker med våld men Mirror förekommer honom och sänker ett par välplacerade pilar i hans färgglada doublet.

Med gängets ledare begravd under ett ton sten och sällskapet i pressat läge av flera gängmedlemmar hoppar de rådigt in i portalen som tar dem till Tornplanet.

Comments

mikael_fra mikael_fra

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.